You are currently viewing Javna projekcija / Public projection

Javna projekcija / Public projection

Javna projekcija izložbe “In The Light” koju je uspešno organizovao Foto klub Objektiv biće održana 09.08.2023. sa početkom u 20h u prostorijama Foruma mladih sa invaliditetom.

Leave a Reply