Fotografija u muzeju, Predrag Cile Mihajlović
Fotografija u muzeju, Predrag Cile Mihajlović

Fotografija u muzeju

Predrag Cile Mihajlović

Промоција публикације
Фотографија у музеју: снимање, обрада, чување,
употреба фотографије као експоната и предлошка
. Аутор је Предраг Циле Михајловић.

Четвртак. 25.05.2023. у 13 часова

Галерија Библиотеке, Др Зорана Ђинђића 10

Leave a Reply