Logo Foto klub Objektiv

Foto klub “Objektiv” na III mestu u Srbiji

Foto klub objektiv iz Kragujevca je, prema vrednovanju Foto saveza Srbije, osvojio 3. mesto u svojoj prvoj godini postojanja. Takođe, Ivan Stojanović, predsednik kluba, je plasiran na 10. mesto na listi najuspešnijih autora u 2023.

Osvojeno treće mesto u prvoj godini postojanja pokazuje da klub ima jaku osnovu i talentovanu grupu članova. Takođe, Ivanov plasman na 10. mesto na listi najuspešnijih autora u 2023. godini dodatno potvrđuje kvalitet njegovog rada. Nadamo se da će ovi uspesi svakako predstavljati motiv za dalji razvoj kluba i postizanje još boljih rezultata u budućnosti.

Leave a Reply