Član Foto kluba “Objektiv” možete postati popunjavanjem pristupnice i uplatom članarine. Članarina za 2024. godinu iznosi 2000,00 dinara i uplaćuje se na račun kluba: Foto klub Objektiv Kragujevac, 200-3595310101005-18, Banka poštanska štedionica, svrha doznake “članarina za 2024.”

Pristupnica